Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij beautybyjoyce.nl!

Algemeen
De algemene voorwaarden van Beauty by Joyce gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen Beauty by Joyce en de cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

Plichten van Beauty by Joyce
Beauty by Joyce biedt haar behandelingen met de beste kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering dient de cliënt dit minimaal 24 uur voor de afspraak te melden.​

Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch 24 uur voor de afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt Beauty by Joyce 50% van het bedrag in rekening.

Bij niet afzeggen en/of niet op afspraak verschijnen of een last minute annulering wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

In de eerste 24 uur na het plaatsten van wimperextensions, mogen de wimpers niet nat worden, omdat de lijm nog bezig is met het binden aan uw natuurlijke wimpers. Als u wel in contact bent gekomen met water op welke manier dan ook en uw extensions los laten van uw natuurlijke wimpers, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer Beauty by Joyce heeft aangegeven bepaalde (oog)producten niet te gebruiken rondom uw ogen (mascara, eyeliner etc) en u heeft dit toch gebruikt, dan is Beauty by Joyce hier niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor. 

Betaling
De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. Beauty by Joyce meldt alle prijzen zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Beauty by Joyce vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beauty by Joyce neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty by Joyce behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty by Joyce zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Garantie
Beauty by Joyce geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en de producten.

Dit komt te vervallen indien:


• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door Beauty by Joyce. 

• De cliënt mascara, eyeliner etc gebruikt.

• De cliënt niet de adviezen heeft opgevolgd als voorgeschreven door Beauty by Joyce.

• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Beauty by Joyce gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Beauty by Joyce doch binnen 5 dagen. Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.

De garantie op de behandelingen vervalt na 5 dagen, mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 5 dagen na de behandeling te melden. Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op eigen verzorging van de behandeling buiten de salon. Er geldt op deze behandelingen géén restitutie.

Aansprakelijkheid
Beauty by Joyce is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty by Joyce is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Beschadiging & Diefstal
Beauty by Joyce heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty by Joyce meldt diefstal altijd bij de politie.​

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty by Joyce. Beauty by Joyce moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty by Joyce de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.​

Recht
Op elke overeenkomst tussen Beauty by Joyce en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Beauty by Joyce is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beauty by Joyce.

Beauty by Joyce kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Beauty by Joyce betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beauty by Joyce aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.